நீங்கள் தேடியது "Jammu And Kashmir Earthquake"

ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதிக்கு அருகில் லேசான நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 3.6ஆக பதிவு
17 Feb 2023 2:52 AM GMT

ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதிக்கு அருகில் லேசான நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 3.6ஆக பதிவு

ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதிக்கு அருகில் லேசான நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 3.6ஆக பதிவு