ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதிக்கு அருகில் லேசான நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 3.6ஆக பதிவு

ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதிக்கு அருகில் லேசான நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 3.6ஆக பதிவு
ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதிக்கு அருகில் லேசான நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 3.6ஆக பதிவு
x

ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதிக்கு அருகில் லேசான நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 3.6ஆக பதிவு
Next Story

மேலும் செய்திகள்