நீங்கள் தேடியது "Illegal Entry in Mexico"

மெக்சிகோவில் சட்ட விரோதமாக குடியேறும் இந்தியர்கள் : 310 பேர் விமானத்தில் இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டனர்
18 Oct 2019 5:02 AM GMT

மெக்சிகோவில் சட்ட விரோதமாக குடியேறும் இந்தியர்கள் : 310 பேர் விமானத்தில் இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டனர்

மெக்சிகோவில் சட்டவிரோதமாக குடியேறிய 300 -க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் விமானத்தில் மீண்டும் நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர்.