நீங்கள் தேடியது "HRD Ministry"

சிறந்த 6 கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் ஜியோ கல்வி நிறுவனம் - கல்வியாளர்கள் அதிர்ச்சி
11 July 2018 8:05 AM GMT

சிறந்த 6 கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் ஜியோ கல்வி நிறுவனம் - கல்வியாளர்கள் அதிர்ச்சி

ஜியோ கல்வி நிறுவனத்திற்கு கட்டிடம் கூட இல்லை... எப்படி சிறந்த 6 கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றது என கல்வியாளர்கள் கேள்வி?

மருத்துவப் படிப்பு, பொதுப்பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு தொடங்கியது.
2 July 2018 4:28 AM GMT

மருத்துவப் படிப்பு, பொதுப்பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு தொடங்கியது.

எம்.பி.பி.எஸ் மற்றும் பி.டி.எஸ் மருத்துவப் படிப்பிற்கான, இடஒதுக்கீடு ஆணையை முதல் 10 மாணவர்களுக்கு வழங்கினார் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்.

மருத்துவப்படிப்பிற்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீடு
28 Jun 2018 5:18 AM GMT

மருத்துவப்படிப்பிற்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீடு

மருத்துவப்படிப்பிற்கான தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிட்டார் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்.