நீங்கள் தேடியது "Gold Sales"

நாளுக்கு நாள் விலை உயரும் தங்கம்... தங்க நகை செய்யும்  தொழிலாளிகளின் பரிதாப நிலை
27 Aug 2019 6:15 AM GMT

நாளுக்கு நாள் விலை உயரும் தங்கம்... தங்க நகை செய்யும் தொழிலாளிகளின் பரிதாப நிலை

தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துவருவது பொது மக்கள் மற்றும் தங்கம் சார்ந்த தொழிலாளர்களை எந்த வகையில் பாதித்துள்ளது என்பதை விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு