நீங்கள் தேடியது "Friendship Day"

நண்பர்கள் தினத்தில் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒன்றுகூடிய ஓய்வு பெற்ற காவல் துறையினர்
4 Aug 2019 4:59 PM GMT

நண்பர்கள் தினத்தில் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒன்றுகூடிய ஓய்வு பெற்ற காவல் துறையினர்

நண்பர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு, 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒன்றுகூடிய ஓய்வு பெற்ற காவல் துறையினர், ஆரத்தழுவி பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.