நீங்கள் தேடியது "Flip kart"

இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்குக் கட்டுப்பாடு : ஆன்லைன் நிறுவனங்களின் அதிரடி சலுகைகள் குறையும்
28 Dec 2018 8:03 AM GMT

இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்குக் கட்டுப்பாடு : ஆன்லைன் நிறுவனங்களின் அதிரடி சலுகைகள் குறையும்

இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் அளிக்கும் தள்ளுபடிகள், சலுகைகளை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக மத்திய அரசு புதிய கொள்கைகளை அறிவித்துள்ளது.