நீங்கள் தேடியது "English film"

 கிளாஸ் : வரவேற்பு பெற்ற ஆங்கில படம்
29 Jan 2019 2:53 PM GMT

" கிளாஸ்" : வரவேற்பு பெற்ற ஆங்கில படம்

அமெரிக்க பட அதிபர் M. NIGHT SHYAMALAN எழுதி, தயாரித்து, இயக்கி உள்ள GLASS என்ற ஆங்கில படம், உலகம் முழுவதும் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.