நீங்கள் தேடியது "Endangered Species"

சென்னை முதலை பண்ணை : அபூர்வ இன கியூபா முதலை உயிரிழப்பு
5 April 2019 8:36 AM GMT

சென்னை முதலை பண்ணை : அபூர்வ இன கியூபா முதலை உயிரிழப்பு

சென்னை முதலை பண்ணையில் வளர்க்கப்பட்டு வந்த அபூர்வ இனத்தை சேர்ந்த கியூபா நாட்டு பெண் முதலை உயிரிழந்தது.

பாதுகாப்புடன் கடலில் விடப்பட்ட 130 ஆமை குஞ்சுகள்...
3 Feb 2019 11:55 PM GMT

பாதுகாப்புடன் கடலில் விடப்பட்ட 130 ஆமை குஞ்சுகள்...

புதுச்சேரி கடற்கரை பகுதியில் பாதுகாக்கப்பட்ட ஆலிவ் ரெட்லி வகை ஆமை குஞ்சுகள் கடலில் பாதுகாப்பாக விடப்பட்டது.

மரங்களை காப்பாற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி : ராட்சத மரம் போன்ற வடிவமைத்த மாணவர்கள்
27 Jun 2018 1:35 PM GMT

மரங்களை காப்பாற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி : ராட்சத மரம் போன்ற வடிவமைத்த மாணவர்கள்

மரங்களை காப்பாற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, கரூர் அருகே நடைபெற்றது.