நீங்கள் தேடியது "Dragon Boat"

சீனாவில் வித்தியாசமாக நடைபெற்ற டிராகன் படகுப் போட்டி
26 Dec 2018 11:36 AM GMT

சீனாவில் வித்தியாசமாக நடைபெற்ற டிராகன் படகுப் போட்டி

குளிர்காலத்தை முன்னிட்டு, சீனாவில் உறைப் பனி தரையில் வித்தியாசமான படகு போட்டி நடைபெற்றது.