நீங்கள் தேடியது "Diwali Festival Crackers"

அதிக ஒலி எழுப்ப கூடிய வெடிகளை தவிருங்கள் : தமிழக மக்களுக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுரை
24 Oct 2019 7:17 PM GMT

அதிக ஒலி எழுப்ப கூடிய வெடிகளை தவிருங்கள் : தமிழக மக்களுக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுரை

அதிக ஒலி எழுப்ப கூடிய பட்டாசுகள் வெடிப்பதை தவிர்க்குமாறு தமிழக அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.