நீங்கள் தேடியது "Diwali Bonus Protest"

தீபாவளி போனஸ் 30 சதவீதமாக வழங்கக்கோரி டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
6 Nov 2020 2:07 PM GMT

தீபாவளி போனஸ் 30 சதவீதமாக வழங்கக்கோரி டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

தீபாவளி போனஸ் 30 சதவீதமாக வழங்கக்கோரி டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.