நீங்கள் தேடியது "Deepwell"

சுஜித் பெயரில் புதிய கருவி Hands of sujith
7 Nov 2019 8:27 PM GMT

சுஜித் பெயரில் புதிய கருவி "Hands of sujith"

"குழந்தைகளை எளிதாக மீட்க முடியும்"

பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை கிணற்றை மாற்றி வரும் ஆட்சியர் : மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியாக மாற்றும் முயற்சிக்கு வரவேற்பு
4 Nov 2019 8:44 PM GMT

பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை கிணற்றை மாற்றி வரும் ஆட்சியர் : மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியாக மாற்றும் முயற்சிக்கு வரவேற்பு

தேனி மாவட்டத்தில் பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை கிணற்றை மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டியாக மாற்றி வரும் மாவட்ட ஆட்சியரின் நடவடிக்கைக்கு மக்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.