நீங்கள் தேடியது "D. Pandian"

நவம்பர் புரட்சி தினக் கொண்டாட்டம் : கொடி ஏற்றி வைத்து இனிப்பு வழங்கிய தா.பாண்டியன்
7 Nov 2019 10:28 AM GMT

நவம்பர் புரட்சி தினக் கொண்டாட்டம் : கொடி ஏற்றி வைத்து இனிப்பு வழங்கிய தா.பாண்டியன்

நவம்பர் புரட்சி தினக் கொண்டாட்டம் சென்னையில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல் சாத்தியமற்றது - தா. பாண்டியன்
15 July 2018 2:08 PM GMT

"ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல் சாத்தியமற்றது" - தா. பாண்டியன்

"ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல் சாத்தியமற்றது" - தா. பாண்டியன்