நீங்கள் தேடியது "Cycle"

திடீரென இரவில் சைக்கிளில் பறந்த மேயர் பிரியா... பரபரப்பான சென்னை சாலை - விஷயமே வேறயாம்..!
29 May 2022 2:22 AM GMT

திடீரென இரவில் சைக்கிளில் பறந்த மேயர் பிரியா... பரபரப்பான சென்னை சாலை - விஷயமே வேறயாம்..!

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரம் சென்னை என்பதை வலியுறுத்தி நடந்த சைக்கிள் பேரணியில், சென்னை மேயர் பிரியா சைக்கிள் ஓட்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.