நீங்கள் தேடியது "ChennaimetroCity"

சுத்தமான குடிநீரை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
4 May 2018 6:06 AM GMT

சுத்தமான குடிநீரை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

குடிப்பதற்காக வாங்கும் கேன் வாட்டர்கள் முறையாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் தானா என்பதை உறுதி செய்து கொள்வது எப்படி?