நீங்கள் தேடியது "buy"

யார் வேண்டுமானாலும் நிலம் வாங்கலாம் - மாநில அரசு அறிவிப்பு
27 Oct 2020 11:32 AM GMT

"யார் வேண்டுமானாலும் நிலம் வாங்கலாம்" - மாநில அரசு அறிவிப்பு

ஜம்மு கஷ்மீரில், நில விற்பனைக்கான புதிய விதிகளை அந்த மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.