நீங்கள் தேடியது "bumper"

பம்பர் டூ பம்பர் காப்பீடு உத்தரவு ரத்து
14 Sep 2021 11:19 AM GMT

பம்பர் டூ பம்பர் காப்பீடு உத்தரவு ரத்து

புதிய வாகனங்களுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு பம்பர் டூ பம்பர் காப்பீடு செய்வதை கட்டாயமாக்கிய உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் திரும்ப பெற்றது.