நீங்கள் தேடியது "Booker Award"

சிறந்த இலக்கிய படைப்புகளுக்கான புக்கர் விருது அறிவிப்பு
15 Oct 2019 4:28 AM GMT

சிறந்த இலக்கிய படைப்புகளுக்கான புக்கர் விருது அறிவிப்பு

ஆண்டுதோறும் உலகளவில் சிறந்த இலக்கிய படைப்புகளுக்கு புக்கர் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.