நீங்கள் தேடியது "Begger free Hyderabad"

பிச்சைக்காரர்கள் இல்லாத நகரம் : 9000 பிச்சைக்காரர்களுக்கு  மறுவாழ்வளிக்கும் திட்டம்
28 July 2018 6:47 AM GMT

"பிச்சைக்காரர்கள் இல்லாத நகரம்" : 9000 பிச்சைக்காரர்களுக்கு மறுவாழ்வளிக்கும் திட்டம்

பிச்சைக்காரர்கள் இல்லாத நகரத்தை உருவாக்க, ஹைதராபாத் காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.