நீங்கள் தேடியது "Arrived"

ஆப்கான் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் - அகதியாக சிலி வந்தடைந்தார்...
11 Sep 2021 6:26 AM GMT

ஆப்கான் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் - அகதியாக சிலி வந்தடைந்தார்...

ஆப்கான் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் - அகதியாக சிலி வந்தடைந்தார்...

2.40 லட்சம் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள்... புனேவில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்தன
24 May 2021 1:01 PM GMT

2.40 லட்சம் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள்... புனேவில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்தன

புனேவில் இருந்து 2 லட்சத்து 40 ஆயிரம் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் சென்னை வந்தடைந்தன.