நீங்கள் தேடியது "Ameer Speech"

இஸ்லாமியர்களை பயங்கரவாதிகள் போல சித்தரிக்கிறார்கள் - இயக்குனர் அமீர்
4 Jun 2019 10:09 AM GMT

இஸ்லாமியர்களை பயங்கரவாதிகள் போல சித்தரிக்கிறார்கள் - இயக்குனர் அமீர்

இஸ்லாமியர்களை பயங்கரவாதிகள் போல சித்தரிக்கிறார்கள் என இயக்குனர் அமீர் தெரிவித்துள்ளார்.