நீங்கள் தேடியது "Advocate Association"

சென்னை வழக்கறிஞர்கள் அலுவலகங்களுக்கு செல்வதை தடுக்க கூடாது -  தலைமை செயலாளருக்கு பி.எஸ்.அமல்ராஜ் கடிதம்
17 Jun 2020 11:46 AM GMT

"சென்னை வழக்கறிஞர்கள் அலுவலகங்களுக்கு செல்வதை தடுக்க கூடாது" - தலைமை செயலாளருக்கு பி.எஸ்.அமல்ராஜ் கடிதம்

சென்னை வழக்கறிஞர்கள் அலுவலகங்களுக்கு செல்வதை தடுக்க கூடாது என தலைமை செயலாளருக்கு பி.எஸ்.அமல்ராஜ் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.