நீங்கள் தேடியது "594 Doctors Dead For Corona second wave"

கொரோனா இரண்டாம் அலையில் 594 மருத்துவர்கள் உயிரிழப்பு
2 Jun 2021 9:56 AM GMT

கொரோனா இரண்டாம் அலையில் 594 மருத்துவர்கள் உயிரிழப்பு

கொரோனா இரண்டாம் அலையில் நாடு முழுவதும் 594 மருத்துவர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாக இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவித்துள்ளது.