நீங்கள் தேடியது "3 made record"

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 மாணவர்கள் சாதனை - பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கி கவுரவித்த ஆட்சியர்
26 Nov 2019 9:59 PM GMT

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 மாணவர்கள் சாதனை - பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கி கவுரவித்த ஆட்சியர்

சிவகங்கையில் உலக சாதனைகளை முறியடித்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 சிறுவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கி கவுரவித்தார்.