(31-03-2021) மக்கள் யார் பக்கம் - மேற்கு மண்டலம் யாருடைய கோட்டை? - பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்

(31-03-2021) மக்கள் யார் பக்கம் - மேற்கு மண்டலம் யாருடைய கோட்டை? - பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்
(31-03-2021) மக்கள் யார் பக்கம் -  மேற்கு மண்டலம் யாருடைய கோட்டை? - பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்
x
(31-03-2021) மக்கள் யார் பக்கம்:  மேற்கு மண்டலம் யாருடைய கோட்டை? - பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் 

தந்தி டிவி-யின் பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்


234 தொகுதிகளிலும் நடத்தப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பு


தமிழகம் முழுவதும் 48,000 பேரிடம் கருத்து கேட்பு


தமிழகத்தில் அடுத்து ஆட்சியமைக்கப் போவது யார் ?


உங்கள் தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு ?


தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் 

Next Story

மேலும் செய்திகள்