6வது முறையாக இலங்கை பிரதமரான ரணில் விக்கிரமசிங்கே கடந்து வந்த பாதை

இலங்கையின் பிரதமராக 6வது முறையாக ரணில் விக்கிரமசிங்கே பதவியேற்றுள்ளார். அவர் கடந்து வந்த பாதையை தற்போது காணலாம்.
x
இலங்கையின் பிரதமராக 6வது முறையாக ரணில் விக்கிரமசிங்கே பதவியேற்றுள்ளார். அவர் கடந்து வந்த பாதையை தற்போது காணலாம்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்