"இன்று இரவு ரஷ்யா புயல் வேகத்தில் தாக்கும்".. கொஞ்சம் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள்..!!" - அதிபர்

"இன்று இரவு ரஷ்யா புயல் வேகத்தில் தாக்கும்".. கொஞ்சம் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள்..!!" - பரபரப்பு வீடியோவை வெளியிட்ட அதிபர்
x
"இன்று இரவு ரஷ்யா புயல் வேகத்தில் தாக்கும்".. கொஞ்சம் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள்..!!" - பரபரப்பு வீடியோவை வெளியிட்ட அதிபர்

Next Story

மேலும் செய்திகள்