ஜெர்மனியில் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு : கொண்டாட்ட காலத்தில் களையிழந்த மகிழ்ச்சி

ஜெர்மனியில் அதிகரித்துள்ள கொரோனா பாதிப்பால் கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜெர்மனியில் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு : கொண்டாட்ட காலத்தில் களையிழந்த மகிழ்ச்சி
x
ஜெர்மனியில் அதிகரித்துள்ள கொரோனா பாதிப்பால், கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் களை இழந்துள்ளன...


Next Story

மேலும் செய்திகள்