வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 3 வாரங்களாக மூடப்பட்டிருந்த அழகு நிலையங்கள் திறப்பு

தளர்வு காரணமாக, வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 3 வாரங்களாக மூடிப்பட்டிருந்த அழகு நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
x
தளர்வு காரணமாக, வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 3 வாரங்களாக மூடிப்பட்டிருந்த அழகு நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இது பற்றிய விவரங்களை செய்தியாளர் பிரபாகரனிடம் கேட்போம்..........


Next Story

மேலும் செய்திகள்