பங்காரு அடிகளாரின் 80வது பிறந்தநாள் விழா - ஆசிரியராக இருந்து அடிகளாராக மாறிய பின்னணி

பங்காரு அடிகளாரின் 80வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்படுகிறது.
பங்காரு அடிகளாரின் 80வது பிறந்தநாள் விழா - ஆசிரியராக இருந்து அடிகளாராக மாறிய பின்னணி
x
பங்காரு அடிகளாரின் 80 - வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. 
ஆசிரியராக இருந்து அடிகளார் ஆக மாறிய சுவாரஸ்ய பின்னணி குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு...

Next Story

மேலும் செய்திகள்