"தமிழர் தந்தை" சி.பா.ஆதித்தனாரின் 115-வது பிறந்தநாள் : மாலை முரசு நிர்வாக இயக்குநர் கண்ணன் ஆதித்தன் மரியாதை

மாலை முரசு நிர்வாக இயக்குநர் கண்ணன் ஆதித்தன், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள சி.பா.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தமிழர் தந்தை சி.பா.ஆதித்தனாரின் 115-வது பிறந்தநாள் : மாலை முரசு நிர்வாக இயக்குநர் கண்ணன் ஆதித்தன் மரியாதை
x
மாலை முரசு நிர்வாக இயக்குநர் கண்ணன் ஆதித்தன், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள சி.பா.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.  


Next Story

மேலும் செய்திகள்