ஓடும் கார்களில் தீ விபத்தை தடுப்பது எப்படி?

ஓடும் கார்களில் தீ விபத்தை தடுப்பது எப்படி? என்பது குறித்து பொறியாளர் பிரபுகாந்தி ஜெயின் விளக்கம்.
x
ஓடும் கார்களில் ஏற்படும் தீ விபத்தை எப்படி தடுப்பது என்பது குறித்து சாலை பாதுகாப்பு பொறியாளர் பிரபுகாந்தி ஜெயின் அளித்த விளக்கத்தை தற்போது காணலாம்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்