"அரசுப் பணத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சிக்க நடத்தப்பட்ட விழா" - திருநாவுக்கரசர்

அரசுப்பணத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சிக்க நடத்தப்பட்ட விழா தான், எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் விமர்சித்துள்ளார்
அரசுப் பணத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சிக்க நடத்தப்பட்ட விழா - திருநாவுக்கரசர்
x
அரசுப்பணத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சிக்க நடத்தப்பட்ட விழா தான், எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் விமர்சித்துள்ளார்.Next Story

மேலும் செய்திகள்