நீங்கள் தேடியது "sportsnewsIndia"

பயங்கரவாதத்தை எந்த விதத்திலும் அனுமதிக்க முடியாது - இந்தியா, சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் கூட்டாக கண்டனம்
27 Feb 2019 2:07 PM GMT

பயங்கரவாதத்தை எந்த விதத்திலும் அனுமதிக்க முடியாது - இந்தியா, சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் கூட்டாக கண்டனம்

பயங்கரவாதத்தை அனுமதிக்க முடியாது என, இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.