நீங்கள் தேடியது "Navy Commander"

கடற்படை தளபதியாக கரம்பீர் சிங் பொறுப்பேற்பு
31 May 2019 5:38 AM GMT

கடற்படை தளபதியாக கரம்பீர் சிங் பொறுப்பேற்பு

ராணுவத்தில் புதிய கடற்படை தளபதியாக கரம்பீர் சிங் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.