நீங்கள் தேடியது "Muslim Association"

ஒரு விஷயத்தில் தனக்கு ஏமாற்றம் - ஆலோசனை கூட்டம் குறித்து ரஜினி விளக்கம்
5 March 2020 9:28 AM GMT

"ஒரு விஷயத்தில் தனக்கு ஏமாற்றம்" - ஆலோசனை கூட்டம் குறித்து ரஜினி விளக்கம்

ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் தனக்கு ஏமாற்றம் என நடிகர் ரஜினி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.