நீங்கள் தேடியது "La paz"

காற்று மாசுப்படுதலை குறைக்க கேபிள் கார்கள் அறிமுகம் : பொலிவியாவின் புது முயற்சி
30 Oct 2018 9:22 AM GMT

காற்று மாசுப்படுதலை குறைக்க "கேபிள் கார்கள்" அறிமுகம் : பொலிவியாவின் புது முயற்சி

பொலிவியாவில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுப்படுதலை தடுக்க புது முயற்சியில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.