நீங்கள் தேடியது "first unmanned mission"

இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளிப் பயணமான ககன்யான் விண்கலம் திட்டமிட்டபடி செயல்படுத்தப்படும்
1 July 2020 3:27 AM GMT

இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளிப் பயணமான "ககன்யான்" விண்கலம் திட்டமிட்டபடி செயல்படுத்தப்படும்

இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளிப் பயணமான "ககன்யான்" விண்கலம் திட்டமிட்டபடி செயல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய அணுசக்தி, விண்வெளித் துறை இணையமைச்சர் டாக்டர். ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார்.