நீங்கள் தேடியது "Dharmapuri Cock Exhibition"

தருமபுரியில் தேசிய அளவிலான சேவல் கண்காட்சி
8 Jan 2020 8:21 PM GMT

தருமபுரியில் தேசிய அளவிலான சேவல் கண்காட்சி

தருமபுரி மாவட்டத்தில், முதல் முறையாக நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான சேவல் கண்காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.