நீங்கள் தேடியது "Dhanushu"

குருபெயர்ச்சி பலன்கள் (2019-2020) | எந்த ராசிக்கு யோகம் ?
29 Oct 2019 2:17 PM GMT

குருபெயர்ச்சி பலன்கள் (2019-2020) | எந்த ராசிக்கு யோகம் ?

குருபெயர்ச்சி பலன்கள் (2019-2020) | எந்த ராசிக்கு யோகம் ?

குரு பெயர்ச்சி - கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை
29 Oct 2019 12:11 PM GMT

குரு பெயர்ச்சி - கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை

குரு பெயர்ச்சியை ஒட்டி தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களில், குரு பகவானுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது.