நீங்கள் தேடியது "Atlantic Sea Shore"

அட்லாண்டிக் கடற் பகுதியில் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலங்கள்
27 Sep 2019 3:47 AM GMT

அட்லாண்டிக் கடற் பகுதியில் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலங்கள்

அட்லாண்டிக் கடற்பகுதியில் உள்ள கேப் வர்டி தீவு பகுதியில் போவிஸ்டா நகர கடற்கரையில் 134 திமங்கலங்கள் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியுள்ளன.