நீங்கள் தேடியது "Ashwani Kumar"

கோமியம் மருத்துவ பொருளாக அறிவிக்க வாய்ப்பு - மத்திய இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் தகவல்
8 Sep 2019 2:01 AM GMT

"கோமியம் மருத்துவ பொருளாக அறிவிக்க வாய்ப்பு" - மத்திய இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் தகவல்

கோமியம் விரைவில் மருத்துவப் பொருளாக அறிவிக்கப்பட இருப்பதாகவும், அதற்கான ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் மத்திய இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சுகாதார துறையில் தமிழகம் இந்தியாவிலேயே முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது - அஸ்வினி குமார்
24 Aug 2019 8:26 PM GMT

சுகாதார துறையில் தமிழகம் இந்தியாவிலேயே முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது - அஸ்வினி குமார்

சுகாதார துறையில் தமிழகம் இந்தியாவிலேயே முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்வதாக மத்திய சுகாதார இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே தெரிவித்துள்ளார்.