நீங்கள் தேடியது "Afghanistan"

தலிபான்களிடம் வாய் விட்டு கேட்ட ஐநா சபை | TALIBAN | AFGHANISTAN
27 Dec 2022 3:46 AM GMT

தலிபான்களிடம் வாய் விட்டு கேட்ட ஐநா சபை | TALIBAN | AFGHANISTAN

ஆப்கானிஸ்தானில், தலிபான் நிர்வாகத்துடன் ஐநா தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது.