நீங்கள் தேடியது "32 districts"

32 மாவட்டங்களிலும் தேர்வு துறை அலுவலகம் திறப்பு - மாணவர்கள் நலனுக்காக கல்வித்துறை நடவடிக்கை
29 Nov 2018 7:30 PM GMT

32 மாவட்டங்களிலும் தேர்வு துறை அலுவலகம் திறப்பு - மாணவர்கள் நலனுக்காக கல்வித்துறை நடவடிக்கை

தமிழகத்தில் மாணவர்களின் நலனுக்காக 32 மாவட்டங்களிலும் தேர்வு துறை அலுவலகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.