“அதைப்பற்றி பேச இவர்களுக்கு வக்கில்லை ஆனால்...“ “வினைக்கு எதிர்வினை இருக்கும் என்பதை மறந்துடக்கூடாது“ - அனல் பறந்த விவாதம்

x

“அதைப்பற்றி பேச இவர்களுக்கு வக்கில்லை ஆனால்...“

“வினைக்கு எதிர்வினை இருக்கும் என்பதை மறந்துடக்கூடாது“

அனல் பறந்த விவாதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்