நிலாவில் ஆபத்தை உணர்ந்த 'ரோவர்'.. - ISRO அறிவிப்பால் உலக நாடுகளுக்கு ஷாக்! | ISRO | Chandrayaan

x


நிலாவில் ஆபத்தை உணர்ந்த 'ரோவர்'.. கிடைத்த சிக்னல் ஆடிப்போன விஞ்ஞானிகள் - ISRO அறிவிப்பால் உலக நாடுகளுக்கு ஷாக்!


Next Story

மேலும் செய்திகள்