"தேவாலயம், மசூதி, கோவிலை எல்லாம் இடித்திருக்கிறோம்"... "நல்ல திட்டங்களுக்காக செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.." - டிஆர் பாலு எம்.பி.

x

"தேவாலயம், மசூதி, கோவிலை எல்லாம் இடித்திருக்கிறோம்" - "நல்ல திட்டங்களுக்காக செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.." - டிஆர் பாலு எம்.பி.


Next Story

மேலும் செய்திகள்