தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த தகப்பன்சுவாமி - 6 அடி உயரத்தில் வீற்றிருக்கும் முருக பெருமான்

x

தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த தகப்பன்சுவாமி - 6 அடி உயரத்தில் வீற்றிருக்கும் முருக பெருமான் -அறுபடை வீடுகளில் 4ஆம் படை வீடு சுவாமிமலை தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த முருகப்பெருமான் சுவாமிநாதசுவாமியாக வீற்றிருக்கும் 4ஆம் படை வீடான சுவாமிமலை குறித்து தினம் ஒரு தரிசனம் பகுதி.


Next Story

மேலும் செய்திகள்