ஊரே ஒன்றாக கூட்டும் பெரிய மாரியம்மன் - வெள்ளிதோறும் அலைமோதும் பக்தர்கள் - பிள்ளையில்லா குறை நீங்க இங்கே வாருங்கள்..!

x

ஊரே ஒன்றாக கூட்டும் பெரிய மாரியம்மன் - வெள்ளிதோறும் அலைமோதும் பக்தர்கள் - பிள்ளையில்லா குறை நீங்க இங்கே வாருங்கள்..!

ஈரோடு பெரிய மாரியம்மன் வெள்ளி தோறும் அலைமோதும் பக்தர் வெள்ளம் சிங்க வாகனத்தில் கம்பீரமாக காட்சியளிப்பவள் ஊரே ஒன்றாக கூடும் பெரிய மாரியம்மன் திருவிழாவிழா கோலம் பூண்டு காட்சியளிக்கும் ஈரோடு மாநகர் மஞ்சள் நீரை வாரி இரைத்தால் மகிழ்ச்சி பொங்கும்


Next Story

மேலும் செய்திகள்